Christelijke Basisschool De Polle

Oude Hoevenweg 97 7671 PH Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle

In het kort

Toelichting van de school

Waar de eekhoorns langs het raam van de klas huppelen en je in de verte de reeën ziet springen, daar staat in een natuurlijke groene omgeving, onder een schitterende kastanjeboom een prachtige school.CBS De Pölle is een kleine school in het mooie dorp De Pollen in de gemeente Twenterand. De school is onderdeel van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. (SCOT e.o.) U vindt op ons SchoolVenster algemene informatie over onze school waardoor u een beeld krijgt hoe wij ons onderwijs vorm geven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden
  • Wereldburgerschap
  • Vertrouwen
  • Talentonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum 1 februari bepalend. Na een aantal jaren van krimp, zien we dat het aantal leerlingen op onze school weer toeneemt. In ons voedingsgebied vestigen zich veel jonge gezinnen en dat biedt onze school veel mogelijkheden.

We willen onze leerlingen een fijne, veilig plek bieden waar ze zich welkom voelen en met plezier naar toe gaan. We zijn een kleine school waar iedereen gezien wordt en persoonlijk contact belangrijk is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
59
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat en zich veilig voelt. Een kind dat goed onderwijs volgt, heeft kansen voor de toekomst. We streven voor alle leerlingen naar zoveel mogelijk onderwijstijd. Daarom houden we voor alle leerlingen hun schoolaanwezigheid bij. Als uw kind het lastig vindt om naar school te gaan óf als er andere zorgen zijn, dan gaan we met u (en uw kind) in gesprek over wat uw kind nodig heeft.In Twente maken alle scholen - binnen het primair- en voortgezet onderwijs - gebruik van de Regionale kaart Schoolaanwezigheid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met ziekmeldingen en samenwerken met de jeugdarts en leerplicht. U vindt hier meer informatie: www.twentsebelofte.nl/schoolaanwezigheidskaart. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de interne vertrouwenspersoon is er ook een externe vertrouwenspersoon:

Dhr. Henk Grit

Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.

h.grit@viaa.nl

06 24321661

Terug naar boven