Christelijke Basisschool De Polle

Oude Hoevenweg 97 7671 PH Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Polle

In het kort

Toelichting van de school

Waar de eekhoorns langs het raam van de klas huppelen en je in de verte de reeën ziet springen, daar staat in een natuurlijke groene omgeving, onder een schitterende kastanjeboom een prachtige school.CBS De Pölle is een kleine school in het mooie dorp De Pollen in de gemeente Twenterand. De school is onderdeel van Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. (SCOT e.o.) U vindt op ons SchoolVenster algemene informatie over onze school waardoor u een beeld krijgt hoe het er op onze school aan toegaat.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden
  • Wereldburgerschap
  • Vertrouwen
  • Talentonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum 1 februari bepalend. Na een aantal jaren van krimp, zien we dat het aantal leerlingen op onze school weer toeneemt. In ons voedingsgebied vestigen zich veel jonge gezinnen en dat biedt onze school veel mogelijkheden.

We willen onze leerlingen een fijne, veilig plek bieden waar ze zich welkom voelen en met plezier naar toe gaan. We zijn een kleine school waar iedereen gezien wordt en persoonlijk contact belangrijk is. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Naast de interne vertrouwenspersoon is er ook een externe vertrouwenspersoon:

Dhr. Henk Grit

Docent, onderwijsadviseur en vertrouwenspersoon bij Hogeschool VIAA in Zwolle.

h.grit@viaa.nl

06 24321661

Terug naar boven