De Regenboog

Leeuwerik 1-2 7671 ZX Vriezenveen

  • Onze kinderen leren de natuur te onderhouden en met respect te behandelen.
  • De leerlingen werken zelfstandig op het leerplein met chromebooks. Op het leerplein is ook de schoolbibliotheek ingericht.
  • De Finse omgangsmethode KiVa wordt gebruikt als antipestprotocol. De leerkrachten zijn geschoold om deze methode te gebruiken.
  • We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs wat wij bieden.
  • De Regenboog is een Christelijke basisschool waarbij het geloof een positieve bijdrage levert bij het omgaan met elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Interactief lesgeven
  • Adaptief Onderwijs
  • Gevarieerde werkvormen
  • Kwalitatief goede instructie
  • Zelfstandige leerlingen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van elk jaar van belang. Het aantal leerlingen op de Regenboog is stabiel.
Weergave

Leerlingen
143
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het kader van de coronamaatregelen hanteert basisschool de Regenboog het continurooster.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven