CBS de Regenboog

De Leeuwerik 1 7671 ZX Vriezenveen

  • We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs wat wij bieden.
  • De Finse methode KiVa wordt gebruikt als preventief anti-pestprogramma. De leerkrachten zijn hier voor opgeleid.
  • De leerlingen werken zelfstandig op het leerplein met chromebooks. Op het leerplein is ook de schoolbibliotheek ingericht.
  • De Regenboog is een Christelijke basisschool waarbij het geloof een positieve bijdrage levert bij het omgaan met elkaar.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2019 en 2022 zijn er tevredenheidspeilingen voor personeel, ouders en leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart voor De Regenboog en alle scholen van SCOT. Evaluatie heeft op school- e stichtingsniveau plaatsgevonden. In 2023 zijn er alleen tevredenheidspeilingen voor leerlingen geregistreerd via Mijn Scholen op de kaart. Het aantal respondenten van leerlingen was ruim voldoende in schooljaar 2022-2023 en daarmee is de score dus betrouwbaar. Het rapportcijfer voor de school is 7,6!
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven