CBS de Regenboog

De Leeuwerik 1 7671 ZX Vriezenveen

  • We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs wat wij bieden.
  • De Finse methode KiVa wordt gebruikt als preventief anti-pestprogramma. De leerkrachten zijn hier voor opgeleid.
  • De leerlingen werken zelfstandig op het leerplein met chromebooks. Op het leerplein is ook de schoolbibliotheek ingericht.
  • De Regenboog is een Christelijke basisschool waarbij het geloof een positieve bijdrage levert bij het omgaan met elkaar.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders en verzorgers,

Wat is er mooier dan een kind dat tot bloei komt en daarbij zijn eigen talenten mag ontdekken en ontwikkelen! 

Op onze school krijgen kinderen de aandacht die ze nodig hebben voor hun eigen ontdekkingsreis en groei. Op Basisschool De Regenboog mag je zijn wie jij bent, wat jij wilt en waar jij voor staat. Wij horen je, we zien je en we accepteren je. Persoonlijke aandacht, respect, betrokkenheid en christelijke uitgangspunten staan bij ons centraal.  

Basisschool De Regenboog is een fijne school, waar iedereen zich welkom, veilig en vertrouwd mag voelen en waar gewerkt wordt om het beste uit ieder kind te halen. Daarvoor gebruiken wij zowel de wereld om ons heen, als ook moderne en aantrekkelijke onderwijsmethoden. Wij leren onze kinderen de kennis, vaardigheden en attitudes (vaardig, waardig, aardig) die nodig zijn om een ondernemend en betrokken mens te worden, die goed kan functioneren in onze samenleving. 

Nieuwsgierig? Loop dan eens bij ons binnen, iedereen is van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Namens team Basisschool De Regenboog,

Marlies Wassens

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei en Zelfkennis
  • Veiligheid
  • Verbinding en Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober van elk jaar van belang. Het aantal leerlingen op de Regenboog is stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven