Kindcentrum TROTZ!

De Koolmees 57 7671 VW Vriezenveen

  • Persoonlijke groei, emotionele-ontwikkeling en een sterke en veilige groep.
  • Oefenen, leren en spelen met de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen
  • Binnen onze school hebben wij een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar.
  • Iedere dag starten wij schoolbreed met horizontaal lezen. Ieder kind leest op zijn/haar eigen niveau op een vaste plek in de school.
  • Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen de lesstof digitaal. Het verwerken van de lesstof gebeurt hierdoor op verschillende niveaus.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons bestuur zijn een aantal mensen aangesteld om de vervangingen op scholen te verzorgen, wanneer deze mensen allemaal zijn ingezet wordt er een beroep gedaan op de flexibele invallers, dit zijn invallers zonder vast contract bij ons bestuur maar zijn aangesloten bij de vervangingsmanager.

Wanneer het tijdig bekend is dat een leerkracht ziek is, geeft dit ruimte om vervanging te regelen. In de praktijk is de situatie vaak zo dat een leerkracht er alles aan zal doen om te komen en dat er 's morgens geconcludeerd wordt dat het echt niet gaat. Na de ziekmelding bij de schoolleider kan deze gaan starten met de organisatie rondom de vervanging.

Voor onze school verloopt dit proces als volgt: vervangingsmanager wordt gebeld. Bij geen vervanging gaan we over naar stap 2.de duo partner wordt gevraagd, indien deze niet in de gelegenheid is volgt stap 3.andere collega's binnen de school worden gevraagd, indien dit niet lukt volgt stap 4.er wordt een afweging gemaakt binnen het team of iemand van het management team de groep kan overnemen, indien dit niet te realiseren is volgt stap 5.de groep wordt voor 1 dag opgesplitst of wanneer het ruim van te voren bekend is krijgen de leerlingen een dag vrij. Indien de situatie zich voordoet dat ook voor een tweede dag geen inval beschikbaar is kunnen wij als school besluiten om de leerlingen vrij te geven. U wordt hiervan dan tijdig op de hoogte gebracht. Wanneer er thuis geen opvangmogelijkheden zijn blijft de opvangmogelijkheid op school altijd bestaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepering

Als uitgangspunt wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Het leesonderwijs verloopt op niveau, dit houdt in dat er tijdens het horizontaal lezen groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Door de inzet van laptops kunnen de leerlingen de leerstof van de basisvakken rekenen, taal en spelling gedifferentieerd verwerken en werken aan eigen doelen.

Bij het samenstellen van de groepen wordt zorgvuldig gekeken naar de aard en aanleg van de leerlingen. Binnen onze school bieden wij ook onderwijs aan leerlingen met speciale zorg. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf september 2021 biedt kindcentrum TROTZ! een doorgaande lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Sinds oktober 2022 zijn wij een VVE Locatie.

De peuteropvang is geopend op: Maandag: 8.30-12.30 uur, Dinsdag:8.30-12.30 uur, Woensdag: 8.30-12.30 uur, Donderdag: 8.30-12.30 uur

Bij POV TROTZ! vinden wij dat elk kind het recht heeft om zich optimaal te ontwikkelen en het krijgen van alle mogelijkheden hiertoe. Deze visie is ons uitgangspunt van waaruit wij met de kinderen en elkaar omgaan.Kinderen kunnen zich het beste ontwikkelen in een veilige omgeving. Emotionele veiligheid en plezier voor het kind staat bij ons in hoog vaandel. Wij begrijpen dat uw kind uw belangrijkste bezit is. Daarom zullen wij met alle zorg en aandacht voo uw kind zorgen en een veilige plek bieden waar het zich optimaal en met plezier kan ontwikkelen. De kinderen leren in een grotere groep met andere kinderen omgaan, er wordt gespeeld met verantwoord speelgoed en de peuters experimenteren met verschillende materialen. Door diverse activiteiten aan te bieden, proberen wij bij te dragen aan de sociale vaardigheden, motoriek, taalontwikkeling, zelfstandigheid en creativiteit van de peuter.

Heeft u vragen, dan mag u contact opnemen met Marloes Aman. U kunt een mail sturen naar:m.aman@varietas.nl of bellen naar 0546-563968 

Terug naar boven