Kindcentrum TROTZ!

De Koolmees 57 7671 VW Vriezenveen

  • Persoonlijke groei, emotionele-ontwikkeling en een sterke en veilige groep.
  • Oefenen, leren en spelen met de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen
  • Binnen onze school hebben wij een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar.
  • Iedere dag starten wij schoolbreed met horizontaal lezen. Ieder kind leest op zijn/haar eigen niveau op een vaste plek in de school.
  • Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen de lesstof digitaal. Het verwerken van de lesstof gebeurt hierdoor op verschillende niveaus.

In het kort

Toelichting van de school

 

Welkom op de schoolpagina van Kindcentrum TROTZ!. Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nuttig of nodig hebben wij deze informatie zelf aangevuld of een toelichting gegeven bij de automatisch gegenereerde informatie. Met deze informatie kunt u zich een globaal beeld vormen. Het beste beeld krijgt u echter nog altijd door zelf de school te bezoeken en de sfeer te ervaren. U bent van harte welkom!

Naast de kernwaarden veiligheid en respect, staan de letters van TROTZ! voor onze andere kernwaarden.  

Toekomst: wij staan voor toekomstgericht onderwijs. We vinden het van belang dat leerlingen zich vaardigheden eigen maken die zij nodig hebben voor hun toekomst. 

Resultaat: met de resultaten van de leerlingen richten we ons op de brede ontwikkeling van ieder kind. Resultaat- en doelgericht leren. We accepteren de verschillen tussen leerlingen. Doelen en lesstof worden waar nodig en mogelijk aangepast aan deze verschillen. 

Ontdekken: tijdens de wereld oriënterende vakken wordt er naast de reguliere lesstof ook gewerkt aan eigen leer- en onderzoeksvragen. Doen, ervaren en onderzoeken.  

Talent: door samen op zoek te gaan naar de talenten van iedere leerling en daar ruimte aan te geven, kunnen we talenten laten groeien.  

Zelfvertrouwen: vol passie creëren wij ruimte en voorwaarden waarin ieder kind in zijn of haar eigen kracht kan komen en groeien.    

www.kindcentrumtrotz.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomst
  • Resultaat
  • Ontdekken
  • Talent
  • Zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2023 werd de school door 100 leerlingen bezocht, gedurende het schooljaar mogen wij door verhuizingen en instroom ook leerlingen verwelkomen.

In heel Nederland worden basisscholen geconfronteerd met leerling krimp, voor Kindcentrum TROTZ! geldt dat deze trend wordt doorbroken. We vernemen van ouders dat het moderne onderwijs, het brede aanbod, het continurooster en de goede sfeer binnen de school hier aan bijdragen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het 5-gelijke dagen model, de leerlingen gaan alle dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

De leerlingen van groep 1/2 zijn op vrijdag vanaf 12.00 uur vrij.

Vanaf 8.15 uur is er pleinwacht aanwezig op beide schoolpleinen en om 8.25 mogen de leerlingen naar binnen.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven