Kindcentrum De Driesprong

Dorpsstraat 145 A 9699 PG Vriescheloo

  • Vanaf groep 4 hebben de leerlingen een chromebook voor de vakgebieden rekenen en spelling.
  • In onze rijke leeromgeving wordt binnen en buiten geleerd en samengewerkt.
  • Samen met vrijwilligers uit het dorp, wordt er groente en fruit geplant, geoogst en verkocht. Dit gebeurt allemaal in de dorpsschooltuin.
  • Het kindcentrum heeft klimaatbeheersing, zonnepanelen, en een frisse uitstraling.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van kindcentrum De Driesprong.

Wij zijn het kindcentrum voor Vriescheloo en omgeving. De school waar leerlingen de ruimte hebben. Er wordt geleerd in een rijke leeromgeving in en buiten de klassen en met moderne leermiddelen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten hebben een onderzoekende houding binnen ons onderwijs.

We besteden veel aandacht aan een veilig sociaal-emotioneel klimaat. We bereiden kinderen voor om te leven in een snel veranderende maatschappij. Wij leren kinderen vaardigheden om een leven lang te leren.  Alle vakken (behalve rekenen) worden in samenhang binnen thema's aangeboden.

Mocht u een afspraak willen maken dan nodigen we u van harte uit.

U kunt dan ook altijd een afspraak maken om de school te komen bewonderen of het gesprek aan te gaan. Neemt u hiervoor contact op met de directeur van de school, Nicky Remie op het telefoonnummer 0597-561457

Team de Driesprong

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Veiligheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden

Op onze school hebben we bewust gekozen voor een inloop tussen 8:15-8:30. Wij vinden het belangrijk dat er een soepele overgang is van huis naar school. Daarom komen de kinderen eventueel tot en met groep 8 met hun ouders naar binnen. 

De Driesprong staat op een unieke locatie. De school staat aan de rand van een bos en beschikt over ruim een ha natuur. Naast het schoolplein met een groot schaakbord, kan er vrij in de natuur gespeeld, gesport en geleerd worden op het voetbalveld, grasveld en in het bostheater.  De onderbouwleerlingen spelen, bewegen en leren op het kleuterplein omgeven door groen en een natuurlijke heuvel met bomen. 

Wij zorgen voor een goede balans tussen binnen en buiten, zitten en bewegen, alleen en samen, stil en met geluid, werken op een scherm en met je handen en voeten in de aarde.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven