Basisschool De Hoge Voorde

Het Hoge 36 7251 XX Vorden

Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool De Hoge Voorde

De Hoge Voorde is een basisschool met een oecumenische identiteit in het hart van Vorden. Het kent een dorpse mentaliteit en veel betrokkenheid van leerlingen, ouders en omgeving. Vanuit onze kernwaarden Veiligheid & Verbinding zijn wij het fusietraject in 2018-2019 gestart. Het beste van 2 werelden hebben wij vormgegeven in onze nieuwe missie/visie. Ieder mens leert op zijn eigen manier. De Hoge Voorde werkt bij ieder kind vanuit de kernwaarden Talent & Onderzoekend leren vanuit de principes van de Meervoudige Intelligentie. We vinden het belangrijk dat kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan en daarom zijn ook al onze teamleden gecertificeerd Kanjertrainer en is onze school een “Kanjerschool”. Vanuit Opbrengstgericht Passend Onderwijs werken we met schoolbrede doelen en thema’s op de verschillende vakgebieden. Daarbij staan samenwerkend leren en zelfstandig werken op De Hoge Voorde hoog in het vaandel. 

Nieuwsgierig naar onze school? De koffie staat klaar. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
283
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven