Basisschool De Hoge Voorde

Het Hoge 36 7251 XX Vorden

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool De Hoge Voorde

De Hoge Voorde is een basisschool in het hart van Vorden.Op de Hoge Voorde hechten we veel belang aan Veiligheid en Verbinding en Talentgericht werken. We vinden het belangrijk dat kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan en daarom zijn ook al onze teamleden gecertificeerd Kanjertrainer en is onze school een “Kanjerschool”. Vanuit Opbrengstgericht Passend Onderwijs werken we met schoolbrede doelen en thema’s op de verschillende vakgebieden. Daarbij staan samenwerkend leren en zelfstandig werken op De Hoge Voorde hoog in het vaandel. 

Nieuwsgierig naar onze school? De koffie staat klaar. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid & Verbinding
  • Samenwerken & Respect
  • Plezier in leren
  • Onderzoekend leren
  • Talent, dat heb jij!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat De Hoge Voorde de komende jaren een stabiel leerlingenaantal heeft tussen de 200 en 240 leerlingen. We hechten veel belang aan kleine klassen binnen onze school. De gemiddelde groepsgrootte is in schooljaar 22/23: 21 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
240
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven