Basisschool De Hoge Voorde

Het Hoge 36 7251 XX Vorden

  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde
  • Schoolfoto van Basisschool De Hoge Voorde

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat uit een mooie mix van leerkrachten, onderwijsassistenten, een intern begeleider, conciërge, administratief medewerker, een directeur en pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Avonturijn. Er zijn zeer ervaren leerkrachten en ook startende leerkrachten, ieder met zijn eigen kwaliteiten en talenten die optimaal ingezet worden binnen de school. Er zijn meerdere specialisten op De Hoge Voorde aanwezig; Een rekenspecialist, een specialist hoogbegaafdheid en een Kanjerspecialist op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling. De intern begeleider monitort de leerlingenzorg, onderwijskwaliteit en vakkundigheid van leerkrachten. Wij werken samen met het samenwerkingsverband IJssel Berkel waar onder andere onderwijscoaches, orthopedagogen en gezinscoaches werkzaam zijn. Al deze expertise is vlot de school in te halen, altijd na toestemming van ouders.  

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Basisschool De Hoge Voorde in Vorden is aangesloten bij de vervangingspool "IJsselpool". Bij ziekte van een leerkracht komt er indien beschikbaar een vervanger naar onze school. Is dit niet mogelijk dan benaderen wij een collega uit het team of hij/zij extra ingezet kan worden. Zien wij geen mogelijkheid een vervanger voor de groep te plaatsen dan krijgen de kinderen, indien mogelijk, gezamenlijk les van de leerkracht van de duo-groep. Wij streven ernaar geen kinderen naar huis te hoeven sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven