Basisschool De Kraanvogel

Eikenlaan 22 7251 LT Vorden

Schoolfoto van Basisschool De Kraanvogel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen twee jaar heeft de inspectie ons tijdens een bezoek gevraagd om de Citoscores toe te lichten. De Citoscores waren beide jaren net onder het landelijk gemiddelde en dat is reden voor een gesprek. De lagere citoscore zou de volgende oorzaak kunnen hebben. In tegenstelling tot voorafgaande jaren, maken nu alle kinderen de cito-toets, ook de wat meer praktijkgerichte kinderen. Dit heeft consequenties voor de gemiddelde score.

Wij hebben de inspecteur aangetoond dat onze wat meer praktijkgerichte kinderen een goede groei hebben doorgemaakt op hun eigen niveau, ook op sociaal emotioneel gebied. Dit doen wij door de extra begeleiding te bieden in de groep en eventueel individueel buiten de klas. De onderwijsinspectie was hierover zeer positief

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven