Basisschool De Kraanvogel

Eikenlaan 22 7251 LT Vorden

Schoolfoto van Basisschool De Kraanvogel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school heeft een laag ziekteverzuim, waar we heel blij mee zijn. Mocht er toch vervanging nodig zijn, dan doen we een beroep op de vervangingspool van het PON (Personeelscluster Oost Nederland). Soms komt het voor dat er geen vervanger meer beschikbaar is. In dat geval proberen we de vervanging intern op te lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Goed onderwijs dooronze experts

We bieden kindgericht nieuwe tijds onderwijs waarin naast rekenen, taal en lezen ook andere vaardigheden belangrijk zijn, zoals: een kritische houding, samenwerken, ondernemen, creativiteit, flexibiliteit en probleemoplossend vermogen.

De kinderen en leerkrachten maken gebruik van eigentijdse lesmaterialen en ICT-mogelijkheden binnen het lesprogramma. Bewegen vinden we erg belangrijk. Het is bekend dat bewegen een positief effect heeft op leerprestaties. Op school merken we dat bewegen een positieve invloed heeft op de concentratie in de klas. We laten de kinderen daarom veel bewegen. We hebben op een dag 3 pauzes. Naast gym maken we de kinderen zwem- en fietsvaardig. De school is organisator van diverse sportactiviteiten binnen en buiten school.

Onze school heeft een enthousiast en gekwalificeerd team. Een aantal teamleden heeft zich gespecialiseerd. Zo is er een muziekleerkracht,een vakleerkracht gymnastiek en zijn er leerkrachten gespecialiseerd op het gebied van gedrag, taal en lezen. De leerkrachten bieden veel structuur aan kinderen en houden rekening met de verschillen tussen kinderen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Terug naar boven