Basisschool De Kraanvogel

Eikenlaan 22 7251 LT Vorden

Schoolfoto van Basisschool De Kraanvogel

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school in een groene, uitdagende omgeving, met aandacht voor bewegen, spelen en leren,waarbij ieder kind werkt op zijn eigen topniveau.

Een van de ouders: “Wie een bezoekje brengt aan basisschool De Kraanvogel waant zich in een oase van natuur. Prachtige klimtorens, water, zand en een groentetuin. Al deze elementen maken De Kraanvogel tot een waar onderwijsparadijs. Buiten spelen in een groene omgeving maakt kinderen gezonder. Contact met denatuur voedt het vermogen van een kind tot creativiteit en verbeelding. De natuur is niet alleen belangrijk voor de kinderen, maar andersom zijn kinderen ook belangrijk voor de natuur.”

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een uitdagende omgeving
  • We zijn een "groene" school
  • Bewegend- en spelend leren
  • Ieder kind eigen "top"niveau
  • Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleine, gemoedelijke dorpsschool, waar kinderen in een prachtige omgeving en met goed onderwijs elk op zijn eigen topniveau zich kan ontwikkelen.

Ondanks de krimp in de Achterhoek, kan onze school zich toch redelijk staande houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
76
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven