R.K. Basisschool Emmaüs

Bonekruidstraat 11 2215 BG Voorhout

Schoolfoto van R.K. Basisschool Emmaüs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht proberen wij dit zo goed mogelijk op te vangen. Waar mogelijk door het inzetten van een leerkracht uit de vervangingspool van Sophia Scholen. Lukt dit niet, kan eigen personeel extra worden ingezet.

Als deze opties niet aanwezig zijn, zijn wij genoodzaakt de groep op te delen of (in het uiterste geval) naar huis te sturen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team van RKBS Emmaüs bestaat uit 16 leerkrachten, een intern begeleider (IB-er) en een directeur. Er zijn een aantal leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd. Wij hebben twee vakdocenten gym, een muziekdocent, een vakdocent beeldende vorming, een NT2-begeleider (Nederlands als tweede taal), een gedragsspecialist en vier HB-specialisten (hoogbegaafdheidspecialist). 

Er zijn twee reken- en twee taal/leescoördinatoren op school aanwezig. Tevens is er een leerkracht die Spaanse les geeft. Onze beide ICT-ers (alsook leerkrachten) verzorgen onze lessen mediawijsheid/programmeren en zorgen daarnaast voor de hard- en software op onze school. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Als school streven we naar een onderwijsleersituatie waarbij de leerlingen van groep 1 t/m 8 een continu ontwikkelingsproces doorlopen. De leerlingondersteuning richt zich in toenemende mate op het afstemmen van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. In plaats van de ondersteuning op uitvallers te richten, proberen wij (preventief) systematisch en vroegtijdig leerlingen te signaleren die extra aandacht nodig hebben. Niet alleen leerlingen met een leerachterstand, maar ook leerlingen met een grote ontwikkelings- of leervoorsprong of leerlingen met een eigen leerstijl worden gesignaleerd.

Op onze school geven wij deze leerondersteuning in eerste instantie vorm in de klas. Leerlingen die naast de basisondersteuning nog extra instructie of begeleiding nodig hebben, worden door de eigen leerkracht individueel of in kleine groepjes begeleid. Waar blijkt dat een leerling, naast de basis- en extra ondersteuning in de groep, meer ondersteuning nodig heeft, kan dit buiten de groep worden aangeboden. 

(Voor meer informatie en de gehele zorgroute kunt u ons zorgplan raadplegen).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven