R.K. Basisschool Emmaüs

Bonekruidstraat 11 2215 BG Voorhout

Schoolfoto van R.K. Basisschool Emmaüs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool Emmaüs in Voorhout. Deze school is gelegen in de wijk Oosthout. We zijn een kleinschalige school waar de leerkrachten vanuit betrokkenheid en ambitie het beste uit onze leerlingen willen halen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus
  • Betrokken
  • Sociaal veilig
  • Eigenheid
  • Structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is groeiende. In schooljaar 2019/2020 zal er met negen groepen gedraaid worden. Ons doel is een kleinschalige school blijven, waarbij groei mogelijk is en onze onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven