Basisschool De Avonturier

Jacoba van Beierenweg 53 d 2215 KV Voorhout

Schoolfoto van Basisschool De Avonturier

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Basisschool De Avonturier De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en een inkijkje in de school waar wij trots op zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden&sociale veiligheid
  • Uitgaan van onderwijsbehoeften
  • Toekomstgericht
  • Leesonderwijs, bieb in school
  • Kind wordt eigenaar leerproces

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is de uitstroom van groepen van 31, 32 en 34 leerlingen groter dan het aantal nieuwe aanmeldingen. De oorzaak is onder andere de terugloop van het aantal geboortes binnen Voorhout. Het voordeel hiervan is wel dat we kleine groepen hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
159
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven