Basisschool De Avonturier

Jacoba van Beierenweg 53 d 2215 KV Voorhout

Schoolfoto van Basisschool De Avonturier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast de score van de centrale eindtoets, die een cijfer uitdrukt op schoolniveau, vinden wij het zeer belangrijk om naar de groei het individuele kind te kijken. Hierbij vergelijken wij elke leerling ten opzichte van zichzelf en van elke leerling wordt twee keer per jaar de groei in kaart gebracht. Daarna wordt een antwoord gezocht op: 'Wat heeft deze leerling nodig?'. Of wel: 'Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling?' Het beantwoorden van deze vragen gebeurt in samenwerking met de leerling, de ouders en de leerkracht. Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op de behoeften van het individuele kind. Door werkhouding, gedrag en schoolresultaten (Cito en methodetoetsen) naast elkaar te leggen, bespreken we elke leerling om tot het schoolniveau te komen dat bij het kind past.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de eindscore van de Cito, die een cijfer uitdrukt op schoolniveau, vinden wij het zeer belangrijk om naar de groei het individuele kind te kijken. Hierbij vergelijken wij elke leerling ten opzichte van zichzelf en van elke leerling wordt twee keer per jaar de groei in kaart gebracht.

Daarna wordt een antwoord gezocht op: 'Wat heeft deze leerling nodig om verder te groeien?'. Of wel: 'Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling?' Het beantwoorden van deze vragen gebeurt in samenwerking met de leerling, de ouders en de leerkracht. Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op de behoeften van het individuele kind.

Door werkhouding, gedrag en schoolresultaten (Cito en methodetoetsen) naast elkaar te leggen, bespreken we elke leerling om tot het schoolniveau te komen dat bij het kind past.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aanbevelingen van de inspectie zijn direct opgenomen in het schooljaarplan 2016-2017.

Daar waar mogelijk is meteen actie ondernomen.

 

Terug naar boven