Basisschool De Avonturier

Jacoba van Beierenweg 53 d 2215 KV Voorhout

Schoolfoto van Basisschool De Avonturier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast de score van de centrale eindtoets, die een cijfer uitdrukt op schoolniveau, vinden wij het zeer belangrijk om naar de groei het individuele kind te kijken. Hierbij vergelijken wij elke leerling ten opzichte van zichzelf en van elke leerling wordt twee keer per jaar de groei in kaart gebracht. Daarna wordt een antwoord gezocht op: 'Wat heeft deze leerling nodig?'. Of wel: 'Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling?' Het beantwoorden van deze vragen gebeurt in samenwerking met de leerling, de ouders en de leerkracht. Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op de behoeften van het individuele kind. Door werkhouding, gedrag en schoolresultaten (Cito en methodetoetsen) naast elkaar te leggen, bespreken we elke leerling om tot het schoolniveau te komen dat bij het kind past.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Naast de eindscore van de Cito, die een cijfer uitdrukt op schoolniveau, vinden wij het zeer belangrijk om naar de groei het individuele kind te kijken. Hierbij vergelijken wij elke leerling ten opzichte van zichzelf en van elke leerling wordt twee keer per jaar de groei in kaart gebracht.

Daarna wordt een antwoord gezocht op: 'Wat heeft deze leerling nodig om verder te groeien?'. Of wel: 'Wat zijn de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerling?' Het beantwoorden van deze vragen gebeurt in samenwerking met de leerling, de ouders en de leerkracht. Op deze manier stemmen wij ons onderwijs af op de behoeften van het individuele kind.

Door werkhouding, gedrag en schoolresultaten (Cito en methodetoetsen) naast elkaar te leggen, bespreken we elke leerling om tot het schoolniveau te komen dat bij het kind past.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Aanbevelingen van de inspectie zijn direct opgenomen in het schooljaarplan 2016-2017.

Daar waar mogelijk is meteen actie ondernomen.

 

Terug naar boven