Basisschool De Avonturier

Jacoba van Beierenweg 53 d 2215 KV Voorhout

Schoolfoto van Basisschool De Avonturier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht afwezig is, zal alles in het werk worden gesteld om voor een vervanger te zorgen. Eerst wordt er een beroep gedaan op de Vervangingspool van Sophia. Mocht dit geen uitkomst bieden wordt er binnen het huidige team naar mogelijkheden gekeken. Mocht ook dit niet lukken, dan wordt de betreffende groep de eerste dag verdeeld over de andere groepen. Indien in de dag volgend het niet mogelijk is om onderwijs te verzorgen zal er om de beurt een groep naar huis worden gestuurd. Dit gebeurt niet op de eerste dag en daarover wordt u vanzelfsprekend geïnformeerd, zodat u uw maatregelen kunt treffen. Wij vinden dit vanzelfsprekend heel vervelend en begrijpen dat het voor u als ouder alles behalve een ideale situatie is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepen 3-8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs, waarvan tenminste één keer van de vakleerkracht.

Wekelijks geeft een vakleerkracht muziekonderwijs in groep 5.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven