Openbare Dalton Basisschool De Voorpoort

Groenestraat 36 8325 AZ Vollenhove

  • Wij hebben een ruim schoolplein. Er zijn mogelijkheden voor klimmen, klauteren, spelactiviteiten en noem maar op!
  • Elke klas werkt gericht met een doelenbord. De leerlingen weten daardoor wat het doel van de les en wat er van hen verwacht wordt.
  • Onze school heeft een moderne en frisse uitstraling.
  • De mening van onze leerlingenraad doet ertoe! 6x per jaar wordt er vergaderd door de leerlingenraad.
  • Een van de speerpunten van ons daltononderwijs is de (begeleide) weg naar zelfstandigheid van de kinderen.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van ODBS de Voorpoort te Vollenhove. Wij zijn een basisschool van rond de 50-55 leerlingen in de kop van Overijssel. Als Daltonschool vinden wij het belangrijk dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, respectvolle jongvolwassenen waarbij de talenten van ieder kind benut worden. Hier dragen wij als school, samen met de ouders, een belangrijk steentje in bij.

Onze gegevens vindt u in dit schoolvenster. Mocht het uw interesse gewekt hebben, maken wij graag een afspraak met u om onze school nader te bekijken en de mogelijkheden voor u en uw kind te bespreken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerking
  • Vrijheid/verantwoordelijkheid
  • Effectiviteit
  • Zelfstandigheid
  • Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school staat in de Kop van Overijssel. Wij hebben jaarlijks ongeveer 50-55 leerlingen die onze school bezoeken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De samenwerking met kinderopvang Ukkie verloopt al jaren prima. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers naar school gebracht en van school gehaald. In het komende schooljaar gaan wij peuterspeel- en -gymochtenden organiseren. De overdracht vanuit Ukkie verloopt soepel en de kinderen bezoeken met veel plezier de voorschoolse- en naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ons veiligheidsbeleid en beleid sociale veiligheid is goed op orde. Kinderen en ouders voelen zich veilig bij ons op school. Dit komt ook  naar voren uit de enquêtes en gesprekken met leerlingen.

Terug naar boven