Basisschool De Vlieger

Hertstraat 4 5408 XL Volkel

Schoolfoto van Basisschool De Vlieger

Het team

Toelichting van de school

Zoals op veel basisscholen in Nederland zijn onze meeste collega's vrouw en werken ook parttime. Dit vereist organisatorische maatregelen, maar biedt ook kansen en mogelijkheden. Kinderen komen al in een vroeg stadium in aanraking met verschillende volwassenen die binnen het beleid en afspraken van school kunnen handelen. Uitgangspunt is dat kinderen zichzelf mogen zijn en kunnen ontwikkelen binnen de mogelijkheden die ze hebben.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven