Basisschool De Vlieger

Hertstraat 4 5408 XL Volkel

Schoolfoto van Basisschool De Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We volgen al jarenlang uw kinderen op verschillende manieren. In de eerste plaats door de dagelijkse ervaringen van de leerkrachten in de klas en andere situaties. Daarnaast zijn er de toetsmomenten vanuit de methodes rekenen, taal, lezen en andere vakken. Tevens volgen we de kinderen op het sociaal-emotionele gebied. Net zo, zo niet belangrijker dan basale  kennis. Tevens volgen we uw kinderen via de toetsen van Cito. Ook de Cito-eindtoets.

Begin 2012-2013 hebben we het APS een onderzoek laten doen naar de kwaliteit van ons onderwijs, met daarbij de aanvullende vraag of de reeds in gang gezette ontwikkelingen de juiste zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.

De algemene conclusie was dat we op veel terreinen goed onderwijs geven en dat de ingezette ontwikkelingen de juiste zijn. Uiteraard waren daar ook een aantal aandachtspunten, welke inmiddels opgepakt zijn.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren informeren we naar de doorstroomgegevens van het voortgezet onderwijs na 2 jaar. Wat blijkt is dat onze adviezen voor het V.O. vaak goed zijn. Tussen de 85 en 93% van onze kinderen die doorstromen naar het V.O. volgen na 2 jaar nog met succes de door ons geadviseerde opleiding( VMBO-HAVO-VWO)
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Vlieger is een basisschool die al jaren achtereen in het reguliere inspectieonderzoek voldoende scoort. Ook de rapporten naar aanleiding van tussentijdse bezoeken van de onderwijsinspectie met een specifiek thema zijn positief. Echter ook zonder de inspectiebezoeken zijn we positief kritisch naar onszelf en laten we ons graag adviseren om ons onderwijs nog beter te maken. Daarvoor hebben interne kwaliteitsinstrumenten, maar ook ouders en kinderen zijn daarbij een belangrijke deelnemer.

Terug naar boven