Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen

  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken met vaste invallers op school. Vaak werkt de andere juf of meester als de duo-collega ziek is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken ontwikkelingsgericht met de jonge kinderen. Kinderen ontwikkelen zich sprongsgewijs en wij sluiten daar zoveel als mogelijk op aan.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

groep 3 bouw/stillezen: 80 min. Effectief 60 min.

Veilig leren lezen: begeleide inoefening: 1 uur en 45 min.  zelfstandig werken: 2 uur en 40 min.

groep 4: spelling 75 min.

groep 5/6: spelling 75 min.

groep 7/8: spelling 160 min. -40 pauze = 120 min.

groep 7/8: technisch lezen: 75 -30 (gym)= 45 min.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij kijken altijd naar wat er kan en kunnen daardoor veel bieden. Onze school is rolstoeltoegankelijk en we hebben veel extra mogelijkheden voor ondersteuning.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven