Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen

  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot

In het kort

Toelichting van de school

Het Vlot is een veilige, sfeervolle school voor alle kinderen uit de buurt. Wij denken niet in hokjes en vakjes, bij ons krijgt uw kind de aandacht die het nodig heeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Verwondering
  • Vertrouwen
  • Verschil maken
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Vlot is een van de drie scholen in De Combinatie en ligt aan een rustig plein aan de achterzijde van het gebouw. Hier kunnen de kinderen lekker spelen en samen bezig zijn. Voor de kleuters is het een veilig plein, besloten, met veel spel- en speelmogelijkheden.

Het mooie gebouw heeft heel veel extra's: een bibliotheek in de school, een grote keuken en een prachtige tribune. Hier kunnen we als school ook samenzijn.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven