Het Vlot

Pablo Picassoplein 123 4382 KB Vlissingen

  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot
  • Schoolfoto van Het Vlot

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben een korte vragenlijst ingevuld. Ons doel is om de tevredenheid van de leerlingen te volgen, zodat wij zien hoe hun welbevinden op onze school is. Wij willen graag dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en hechten waarde aan hun oordeel hoe ze hier zelf naar kijken. Vooralsnog geeft het cijfer dat de leerlingen aan onze school geven een bevestiging van ons eigen idee: de waardering is positief.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven