Openbare Basisschool De Hoekstee

De Hoek 26 8381 BL Vledder

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoekstee

In het kort

Toelichting van de school

Op OBS de Hoekstee wordt in alle groepen projectmatig gewerkt en geleerd. De verschillende vakgebieden worden zo met elkaar verbonden, waardoor de kinderen samenhang ontdekken. Hiermee willen we het leren betekenisvoller maken. Met ongeveer 115 leerlingen zijn we een betrekkelijk kleine school met doorgaans vijf groepen. Deze kleinschaligheid zorgt voor korte lijnen en grote betrokkenheid  tussen kind, school en ouders.

Ons ruime groene schoolterrein, dat deels met hulp van ouders is aangelegd, past uitstekend bij de uitstraling van een plattelandsgemeente. 

In ons schoolgebouw wordt door Kinderopvang KAKA kinderopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) aangeboden voor kinderen van 0-12 jaar.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Projectonderwijs
  • Kanjerschool
  • Betrokken leerkrachten
  • Fijne sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Hoekstee telt 100 leerlingen bij de start van het schooljaar 2024-2025. De school werkt met vijf groepen, te weten groep 1/2, 3, 4/5, 6/7 en 8. Wat betreft het opleidingsniveau van ouders op De Hoekstee is de leerlingenpopulatie een representatieve vertegenwoordiging van de maatschappij en de bewoners in Vledder. Het werkgebied van de ouders is zeer divers. De meeste kinderen wonen in Vledder of in de directe omgeving daarvan.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven