Christelijke Basisschool De Zaaier

Smederij 18 9541 AX Vlagtwedde

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS de Zaaier. CBS de Zaaier is een christelijke basisschool in het mooie dorp Vlagtwedde. Een school waar iedereen welkom is. Een school met aandacht voor alle kinderen en voor elkaar. Een school waar we niet alleen aandacht geven aan lezen, schrijven en rekenen, maar ook aan techniek, creativiteit, omgaan met elkaar en nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder of kom eens langs!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • We gaan voor groei!
  • Vertrouwen
  • Ontwikkelen op divers vlak
  • Aansluiten bij behoeftes kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven