CBS De Zaaier

Smederij 18 9541 AX Vlagtwedde

Schoolfoto van CBS De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij CBS de Zaaier. CBS de Zaaier is een christelijke basisschool in het mooie dorp Vlagtwedde. Een school waar iedereen welkom is. Een school met aandacht voor alle kinderen en voor elkaar. Een school waar we niet alleen aandacht geven aan lezen, schrijven en rekenen, maar ook aan techniek, creativiteit, omgaan met elkaar en nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder of kom eens langs!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • We gaan voor groei!
  • Vertrouwen
  • Ontwikkelen op divers vlak
  • Aansluiten bij behoeftes kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Zaaier komen uit Vlagtwedde en de omringende dorpen, zoals Veele, Veelerveen, Bourtange en Wedde. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven