Basisschool De Ark

Populierstraat 43 4131 AR Vianen (Utrecht)

  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

"Samen vooruit!"

Op 'De Ark' zijn wij trots op:

- het creëren van een veilige leeromgeving

- onze sociaal-emotionele methode: De Vreedzame school

- de ontwikkeling van talenten & kwaliteiten van de leerlingen (hoofd, handen en hart)

- onze leerlingenraad

- Blink - methode voor onderzoekend en thematisch werken

- Engelse lessen van groep 1 t/m 8

- Cultuuronderwijs in samenwerking met Kunstcentraal

- plusklas (A Day a Week school)

- spelend & thematisch leren in de groepen 1 t/m 3

- persoonlijke leerdoelen van onze leerlingen

- kind-ouder-leerkrachtgesprekken

- extra ondersteuning waar nodig


- chromebooks voor de leerlingen vanaf groep 3 & touchscreens in alle klassen

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindgericht
  • Kleinschalig
  • Tablet-onderwijs
  • Sociaal veilig schoolklimaat
  • Betrokken op elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school staat in een rustige wijk waar de laatste jaren geen nieuwbouw heeft plaats gevonden. Hierdoor is het leerlingen aantal redelijk stabiel.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven