Montessorischool Venray

Boterbloem 45 5803 CN Venray

Schoolfoto van Montessorischool Venray

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De samenwerking en de communicatie met het voortgezet onderwijs verloopt op een open en constructieve wijze.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In juni 2012 heeft er een kwaliteitsonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden.

Tijdens dit onderzoek bleek dat vooral de grote mate van taakgerichtheid en zelfstandigheid die leerlingen aan de dag leggen, het schoolbeeld bepalen. Deze kenmerken worden volgens de Inspectie versterkt door een respectvolle, geduldige en behulpzame houding van de leraren. Bovendien vindt het leren plaats in een gestructureerde omgeving.

De opbrengsten (resultaten) heeft de Inspectie niet beoordeeld, omdat een deel van de leerlingen minder dan een jaar voorafgaand aan het onderzoek zijn ingestroomd. Van de leerlingen die wél meer dan een jaar onderwijs op de Montessorischool Venray hebben gevolgd, constateerde de Inspectie dat de resultaten (op de toetsen voor technisch lezen in groep 3 en 4, rekenen en wiskunde in groep 4, 5, 6 en 7 en begrijpend lezen in groep 5, 6 en 7) op het landelijk gemiddelde liggen.

Terug naar boven