Montessorischool Venray

Boterbloem 45 5803 CN Venray

  • Onze school bevindt zich in de wijk Landweert en wordt bezocht door leerlingen uit heel Venray én omstreken.
  • Leerlingen zijn vrij om hun eigen werkplek te kiezen. Ze kunnen in hun klaslokaal werken, maar ook buiten of op ons werkplein.
  • Leerlingen kiezen zelf hun werk en worden zoveel mogelijk individueel begeleid door de leerkrachten.
  • We leren niet alleen in ons klaslokaal, ook buiten valt er veel te leren!
  • Wees welkom op Montessorischool Venray. 
Wij zetten graag onze deur voor u open en laten u zien hoe wij werken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van Montessorischool Venray.

In dit venster vindt u de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het onderwijs en de school.

Wilt u meer over onze school weten? Kijk dan op onze website www.montessorischoolvenray.nl. Op onze site vindt u actuele data van inloopochtenden. Wilt u een andere keer komen kijken? Natuurlijk, maak dan een afspraak. Tel.: 0478 515750

Wij vinden het leuk als u komt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Help mij het zelf te doen
  • Fijne sfeer
  • Opvoeding tot zelfstandigheid
  • Het kind staat centraal
  • Je mag zijn wie je bent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
174
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samen met Korein  vormen wij het Montessoricentrum Venray. Hierbij zorgen wij voor opvoeding en onderwijs van kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Ze eten met de leerkracht in de eigen groep, er wordt dan voorgelezen of een spelletje gedaan. Daarna gaan kinderen een half uur buiten spelen onder leiding van vaste overblijfouders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven