Montessorischool Venray

Boterbloem 45 5803 CN Venray

  • Onze school bevindt zich in de wijk Landweert en wordt bezocht door leerlingen uit heel Venray én omstreken.
  • Leerlingen zijn vrij om hun eigen werkplek te kiezen. Ze kunnen in hun klaslokaal werken, maar ook buiten of op ons werkplein.
  • Leerlingen kiezen zelf hun werk en worden zoveel mogelijk individueel begeleid door de leerkrachten.
  • We leren niet alleen in ons klaslokaal, ook buiten valt er veel te leren!
  • Wees welkom op Montessorischool Venray. 
Wij zetten graag onze deur voor u open en laten u zien hoe wij werken.

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden zijn in het bezit van een montessoribevoegdheid of volgen de opleiding daartoe.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Montessorischool Venray neemt deel aan het Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Noord- Limburg. In Noord-Limburg is kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar voor alle kinderen. Extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool, waar leerkrachten en scholen zich constant verder ontwikkelen om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te bieden. De ontwikkelde expertise in het speciaal onderwijs staat hieraan ten dienste. De leerlingen en de leerkrachten vormen samen met de ouders het dagelijkse systeem. Voor een beperkte groep kinderen blijft een dekkend net van speciale voorzieningen in de regio bestaan.  

Aan alle onderdelen die door het Samenwerkingsverband als basisondersteuning zijn gedefinieerd, kan onze school voldoen  We streven naar bewust werkende en lerende kinderen, die met vertrouwen en plezier met de leerstof aan de slag zijn. We zoeken naar een sfeer van willen presteren, willen vooruitgaan. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf plezier in hebt en er het belang van inziet. Tegelijkertijd willen we een school zijn met ruimte en respect voor eigenheid. Binnen passend onderwijs zullen we veel kinderen goed onderwijs kunnen blijven aanbieden. En daarbij hebben we hoge verwachtingen!  

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven