IKC De Koperwiek

Broekhofstraat 2 5912 TP Venlo

  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elke twee jaar wordt onder ouders en leerlingen een tevredenheidonderzoek gehouden. Het meest recente onderzoek dateert van 2012-2013 en werd uitgevoerd door Van Beekveld & Terpstra (een organisatieadviesbureau dat beschikt over een groot bestand van resultaten van de Kwaliteitsvragenlijst, afgenomen bij vele scholen in Nederland).

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ouders en leerlingen zeer tevreden zijn over de school. Op de vraag: 'welk rapportcijfer krijgt De Koperwiek?', geven beide responsgroepen de school gemiddeld iets hoger dan een 8.

De volledige onderzoeksresultaten treft u aan op onze website (of klik hier). 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven