IKC De Koperwiek

Broekhofstraat 2 5912 TP Venlo

  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elke twee jaar wordt onder ouders en leerlingen een groot tevredenheidonderzoek gehouden. Dit wordt uitgevoerd door Van Beekveld & Terpstra (een organisatieadviesbureau dat beschikt over een groot bestand van resultaten van de Kwaliteitsvragenlijst, afgenomen bij vele scholen in Nederland). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat ouders en leerlingen zeer tevreden zijn over de school.

De volledige onderzoeksresultaten treft u aan op onze website (of klik hier). 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven