IKC De Koperwiek

Broekhofstraat 2 5912 TP Venlo

  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek
  • Schoolfoto van IKC De Koperwiek

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster is een kennismaking met IKC De Koperwiek. Het biedt u inzicht in een aantal kengetallen van het kindcentrum. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en De Koperwiek. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Dit SchoolVenster biedt u enige informatie over onze schoolopbrengsten. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Voor meer informatie over onze school verwijzen we u naar onze website. Daar vindt u o.a. de schoolgids, onze jaarkalender en actualiteiten (nieuwsbrieven, schoolkranten en foto's van activiteiten). Wij nodigen u verder van harte uit om met uw eventuele vragen contact met ons op te nemen. En indien u een rondleiding wenst, verwelkomen wij u graag!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In augustus 1996 opende De Koperwiek officieel haar deuren voor 25 kinderen en 3 teamleden. Het leerlingenaantal nam vanaf dat moment met grote sprongen toe en nog steeds is er, in tegenstelling tot prognoses m.b.t. leerlingenaantallen in onze wijk, sprake van lichte groei. Ons imago en onze kwaliteit trekt ook mensen buiten onze directe omgeving aan.

Inmiddels worden onze kinderen verspreid over 2 gebouwen, dagelijks begeleid door een groot en enthousiast team van ongeveer 60 medewerkers. Het team spant zich in om, ondanks de grootte van de school, oog te houden voor elk individu. We vinden het dan ook fijn dat uit ons tevredenheidonderzoek blijkt dat ouders en kinderen de sfeer op onze school nog steeds als zeer positief en persoonlijk ervaren.

Op 24 april 2014 verwelkomt De Koperwiek haar 700ste leerling!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
525
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven