Basisschool Mikado

Alberickstraat 5 5922 BL Venlo

Schoolfoto van Basisschool Mikado

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van basisschool Mikado. Onze school ligt in de wijk Vastenavondkamp. Het Vastenavondkamp is een woonwijk in het stadsdeel Blerick in de gemeente Venlo. Een basisschool waar vele culturen zich ontmoeten. De afgelopen jaren zijn we aan de slag gegaan met meer eigentijds onderwijs. De komende jaren zal dit verder onze aandacht hebben. We geven gedegen onderwijs op een voor ons eigentijdse wijze. Scholen op de Kaart is een prima manier om zaken te weten te komen over basisschool Mikado. Toch zijn wij van mening dat het gevoel telt, dus maak een afspraak, kom binnen en beleef onze Mikado-school. Indien gewenst regelen we ouders, overblijfouders, MR-ouders... waarmee je ook kunt spreken. Als ouder/verzorger kun je ervaren of onze school past bij jouw kind en jullie school kan worden! Bij ons staat SAMEN centraal. Dat komt in onze missie/visie heel duidelijk naar voren. 

“Samen leren, samen werken en samen leven in een kleurrijke, vreedzame school “.

We werken met diverse partners SAMEN. Zie verder onze website voor informatie 

We gaan ons het komende jaar (de komende jaren) toeleggen op een aantal aspecten :

 • De opbrengsten verhogen door: het herdefiniëren van onze visie op onderwijs;
 • De diversiteit van ontwikkelingsniveau bij de leerlingen middels groep doorbrekend werken(naast het rekenonderwijs),
 • Uitbouwen van ons Taalonderwijs
 • Het verder verbeteren van de instructie;
 • Het leerkrachthandelen blijven versterken;
 • Het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen;
 • Het focussen op bepaalde deelaspecten van ons jaarplan, gedurende het jaar;
 • Het verstevigen van de doorgaande lijn in ons onderwijs door: eenduidigheid en voorspelbaarheid van instructie;
 • Hanteren van eigentijdse methodes;
 • Meer en gerichter inzetten van ICT-middelen;
 • Teamscholing op visie/onderwijs in relatie op de context en populatie van onze school, ICT gebruik.

Bovendien leggen we ons toe op:

 • Het focussen op de leerling-ondersteuning op het gebied van vroegtijdig signaleren en HGPD denken en handelen door ouders in een vroeg stadium meenemen;
 • Het onderhouden van het pedagogisch klimaat wat hoort bij de gedachte van de Vreedzame School.
 • Het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs passend bij elke leerling
 • Het verder opbouwen en uitbouwen van eigenaarschap bij het team en bij de leerlingen.
 • De professionele cultuur verder uitbouwen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Samen
 • Zelf
 • Eigenaarschap
 • Vreedzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze werkdagen zijn bepalend voor onze bereikbaarheid. Op maandagen, dinsdagen en donderdagen zijn we van 08.00 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar. Op de woensdagen en vrijdagen zijn we tot 14.30 uur bereikbaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven