Basisschool Mikado

Alberickstraat 5 5922 BL Venlo

Schoolfoto van Basisschool Mikado

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van basisschool Mikado. Onze school ligt in de wijk Vastenavondkamp. Het Vastenavondkamp is een woonwijk in het stadsdeel Blerick in de gemeente Venlo. Een basisschool waar vele culturen zich ontmoeten. Scholen op de Kaart is een prima manier om zaken te weten te komen over basisschool Mikado. Toch zijn wij van mening dat het gevoel telt, dus maak een afspraak, kom binnen en beleef onze Mikado-school. Als ouder/verzorger kun je ervaren of onze school past bij jouw kind en jullie school kan worden! Bij ons staat SAMEN centraal. Dat komt in onze missie/visie heel duidelijk naar voren. 

“Samen leren, samen werken en samen leven in een kleurrijke, vreedzame school “.

We werken met diverse partners SAMEN. Zie verder onze website voor informatie 

Meer over onze plannen leest u in onze schoolgids, schoolplan en jaarplan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid - Gelijkheid
  • Samen
  • Communicatie
  • Vertrouwen
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
266
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze werkdagen zijn bepalend voor onze bereikbaarheid. Op maandagen, dinsdagen en donderdagen zijn we van 08.00 tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar. Op de woensdagen en vrijdagen zijn we tot 14.30 uur bereikbaar. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven