Het Anker onderwijs met de Bijbel als basis

Grote Buitendijk 48 1991 BZ Velserbroek

  • Op Het Anker is veel aandacht voor sport en spel. Hier een foto van onze jaarlijkse sportdag.
  • Van 9 t/m 14 oktober vierden we ons 25-jarig bestaan. We startten met een feestelijke opening en het juffencabaret.
  • De kinderen van groep 5/6 op het podium. Ze vertolken het verhaal van Eise Eisinga en zijn planetarium.
  • Groot en klein trekken in onze school met elkaar op en hebben samen plezier!
  • De echte wereld onderzoeken en in praktijk brengen zorgt voor boeiend en uitdagend onderwijs.

In het kort

Toelichting van de school

Op basisschool Het Anker bieden we een liefdevolle en stimulerende omgeving gericht op de optimale ontwikkeling van elk kind. 

Vanuit een positief christelijke visie helpen we kinderen zichzelf te ontdekken, op te groeien met zelfvertrouwen en hun plaats in deze wereld te vinden.

Op Het Anker bieden we ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): betekenisvol onderwijs aan de hand van echte, vaak actuele thema’s die uitnodigen tot onderzoekend leren. OGO draagt optimaal bij aan de brede persoonsontwikkeling waar we als Het Anker voor staan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren voor het leven
  • Sprankelende identiteit
  • Liefde en Vertrouwen
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Gericht op de samenleving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal laat een stabiele ontwikkeling zien. Voor de komende jaren verwachten wij groei van ons leerlingenaantal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Anker is een fijne school met een prettige sfeer. Ieder kind wordt gezien! Persoonlijke aandacht is onze kracht!

Terug naar boven