Floriant onderwijs en opvang met de Bijbel als basis

Grote Buitendijk 48 1991 BZ Velserbroek

  • Op 29 oktober 2022 vierden we onze nieuwe naam, samen met de kinderen, ouders en andere betrokkenen.
  • OGO staat voor spelend en onderzoekend leren.
  • Op Floriant vinden we beweging belangrijk. Daarom gymmen we twee keer per week en hebben we elk jaar een sportdag.
  • Bij elk thema proberen we de wereld de school in te halen (gastlessen) of zelf de wereld in te gaan (bezoek van bijv. museum of huisarts).

In het kort

Toelichting van de school

Floriant is een kleinschalige, positief christelijke basisschool en opvang met kinderen uit Velserbroek en omgeving. Het team vormt samen met de kinderen, ouders en de buurt om ons heen een échte leefwereld. Samen leren we voor het leven!

Op Floriant bieden we ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO); betekenisvol onderwijs aan de hand van echte, vaak actuele thema's die uitnodigen tot onderzoekend leren. OGO draagt bij aan de brede persoonsontwikkeling van kinderen

Naast het onderwijs bieden we ook peuteropvang en BSO aan. Samen vormen we een inegraal kindcentrum (IKC).

Floriant biedt onderwijs met de Bijbel als basis. Het geloof beïnvloedt hoe we met elkaar en deze wereld omgaan. We vormen een gemeenschap waarin ruimte is voor elk kind en iedere ouder en waarin we de leerlingen toerusten voor hun toekomst in een dynamische samenleving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren voor het leven
  • Sprankelende identiteit
  • Liefde en Vertrouwen
  • Toekomstgericht onderwijs
  • Gericht op de samenleving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal laat een stabiele ontwikkeling zien. Voor de komende jaren verwachten wij groei van ons leerlingenaantal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Anker is een fijne school met een prettige sfeer. Ieder kind wordt gezien! Persoonlijke aandacht is onze kracht!

Terug naar boven