Basisschool De Ark

De Dintel 2 5463 NR Veghel

Schoolfoto van Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Klik hier voor een introductiefilmpje van onze school!kort

Basisschool De Ark is gevestigd in multifunctioneel centrum ‘de Magneet’ in Veghel. Wij zijn een kleurrijke school met ca. 210leerlingen. Een school waar plezier in leren en goed met elkaar omgaan vooropstaan. Onze school is een interconfessionele basisschool. Wij vinden het van grote meerwaarde voor de leer- en leefomgeving dat onze leerlingen een diversiteit aan culturen en geloven vertegenwoordigen. Kinderen maken zo kennis met elkaars leefwereld en culturele achtergrond en verruimen hun blikveld. De multiculturele samenleving, dat zijn wij! En we zijn er trots op. Op De Ark kunnen kinderen zijn wie ze zijn. Het is ons streven om uit ieder kind het maximale talent te halen. Dit doen we onder andere met speciale lesmethodes. Die beïnvloeden het leer-en leefklimaat op onze school positief. Wij zien ouders als onmisbare schakel in de(leer)ontwikkeling van onze leerlingen. Ook bij het uitvoeren van diverse(buitenschoolse) activiteiten worden zij intensief betrokken. De Ark laat zich graag zien aan de buitenwereld. Zo zijn we goed vertegenwoordigd bij bijvoorbeeld de jaarlijkse Avondvierdaagse en bij de carnavalsoptocht. Wij werken op De Ark vanuit vier waarden: Plezier, Betrokkenheid, Eigenheid en Sámen. Sámen betekent dat leerlingen, leerkrachtenen ouders sámen de Ark zijn: ambassadeurs van een mooie en bijzondere school waar ieder kind zich thuis voelt. De Ark maakt onderdeel uit van Skipov. Dit is een samenwerkingsverband van veertien basisscholen in en rond Veghel. De scholen vormen onderling een hechte eenheid.

Femke Peters, directeur Skipov basisschool De Ark

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Betrokkenheid
  • Eigenheid
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Alle leerlingen op onze school krijgen 5 uur per dag les; dus 25 lesuren per week. De ochtend is van 8.30u tot 12.00u, inclusief een speelkwartier. Tussen 12.00u en 12.30u is het lunch- en speeltijd. De lesmiddag is van 12.30u tot 14.00u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven