Basisschool Petrus en Paulus

Valkenbergstraat 23 5466 RS Veghel

  • Ons motto: Leer mij te groeien!
Vanuit onze kernwaarden: respectvol en veilig; professioneel; eigenaarschap en onderwijs op maat.
  • Onze school heeft een bijzonder ruime speelplaats. Genoeg ruimte om met elkaar te bewegen en spelen!
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus en Paulus
  • Onze school biedt samen met kinderopvang 't Kroontje dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in ons schoolgebouw.
  • Middels projectweken, wekelijkse kringen en andere activiteiten, zorgen wij op onze school voor een fijn en veilig klimaat.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Petrus en Paulus
Wij zijn een gezellige, laagdrempelige dorpsschool in Eerde.
Samen met kinderopvang 't Kroontje vormen we Kindcentrum Eerde.

Dit schoolvenster laat u zien wie we zijn en geeft inzicht in onze resultaten.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig
geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit
SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Team basisschool Petrus en Paulus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierigheid
  • Verbondenheid
  • Groei
  • Eigenaarschap
  • Zelfvertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Petrus en Paulus is een dorpsschool in Eerde (gemeente Meijerijstad). Nagenoeg alle kinderen uit het dorp bezoeken onze school.
momenteel heeft onze school rond de 90 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven