Basisschool Petrus en Paulus

Valkenbergstraat 23 5466 RS Veghel

  • Ons motto: Leer mij te groeien!
Vanuit onze kernwaarden: respectvol en veilig; professioneel; eigenaarschap en onderwijs op maat.
  • Onze school heeft een bijzonder ruime speelplaats. Genoeg ruimte om met elkaar te bewegen en spelen!
  • Schoolfoto van Basisschool Petrus en Paulus
  • Onze school biedt samen met kinderopvang 't Kroontje dagopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in ons schoolgebouw.
  • Middels projectweken, wekelijkse kringen en andere activiteiten, zorgen wij op onze school voor een fijn en veilig klimaat.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Petrus en Paulus
Wij zijn een gezellige, laagdrempelige dorpsschool in Eerde.
Samen met kinderopvang 't Kroontje vormen we Kindcentrum Eerde.

Dit schoolvenster laat u zien wie we zijn en geeft inzicht in onze resultaten.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig
geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit
SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Team basisschool Petrus en Paulus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respectvol en veilig
  • Professioneel
  • Eigenaarschap
  • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Petrus en Paulus is een dorpsschool in Eerde (gemeente Meijerijstad). Nagenoeg alle kinderen uit het dorp bezoeken onze school.
Vanwege de vergrijzing kent onze school een dalend leerlingenaantal. De verwachting is dat dit aantal rond de 80 kinderen zal stabiliseren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We starten onze lessen om 08:30 en 13:15. Tussen 08:20 en 8:30 en 13:05 en 13:15 is er inlooptijd. De ouders van kinderen uit groep 1-2 mogen mee naar binnen lopen. Kinderen van groep 3 t/m groep 8 komen zelfstandig naar binnen en worden daar opgevangen door de leerkracht.

Sinds 2013 werken we samen met Kinderopvang 't Kroontje. Samen vormen we Kindcentrum Eerde en
bieden we totale opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Voor meer informatie over ons onderwijs en praktische informatie, kijk op onze website. https://bspetrusenpaulus.skipov.nl/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen ons schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe wij op onze school werken aan (sociale) veiligheid. Het vasthouden van een goede en veilige sfeer op school vraagt echter meer dan het vastleggen van regels en afspraken. Ons schoolveiligheidsplan is daarom een document wat levend wordt gehouden door diverse activiteiten die stevig in onze organisatie verankerd zijn. Door onze website te bezoeken, krijgt u een goede indruk van de sfeer op onze school https://bspetrusenpaulus.skipov.nl/

Terug naar boven