Speelleercentrum de Pionier

Lookveld 1 5467 KE Veghel

  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier
  • Schoolfoto van Speelleercentrum de Pionier

In het kort

Toelichting van de school

Speel-leercentrum de Pionier

Dit is dé plek voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar! Verdi onderwijs, SPV Peuterspeelzaal de Pionier en Partou kinderopvang hebben de ambitie om intensief samen te werken waardoor onderwijs en kinderopvang naadloos op elkaar aansluiten. Basisonderwijs, peuterspeelzaal en opvang werken intensief samen. Dit maakt een ononderbroken ontwikkeling mogelijk voor baby’s, peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd.

Driejarigen kunnen vanuit de opvang al kennis maken met de school. Schoolkinderen kunnen na schooltijd hun vrije tijd doorbrengen bij medewerkers die hen al kennen van gezamenlijke activiteiten. We vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen in ons Speel-leercentrum. Door afwisseling tussen inspanning en ontspanning willen we bijdragen aan een goede gezondheid voor kinderen.

Samen onder één dak brengt ook rust en veiligheid: kinderen hoeven niet meer vervoerd te worden naar een andere locatie. Spelen en ontdekken Opvangtijd is vrije tijd. Kinderen kunnen er spelen in de verschillende hoeken en de prachtige buitenruimte rondom het pand. Kinderen leren de wereld kennen door te spelen. Een baby speelt met een zachte bal, een peuter ontdekt een paddenstoel onder een struik in de tuin. Dit spelend en ontdekkend leren is ook in het onderwijs van groot belang. In de kleutergroepen is spelen een voorwaarde om te kunnen leren. Ook in de hogere groepen willen we het spelend leren blijven inzetten. Een winkelhoek in groep 3 en 4 biedt oneindig veel mogelijkheden om te ontdekken. Met theaterprojecten ontdekken kinderen verschillende rollen die zij kunnen aannemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Avontuur
  • Ervaren
  • Zien en gezien worden
  • Je sterkste ik

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bij de verdeling van het aantal leerlingen per groep huldigen we het principe "groot waar het kan en klein waar het moet".
Met name de instructies van het taal-, lees- en rekenonderwijs kunnen we in subgroepen buiten de basisgroep uitvoeren, waarbij meer rekening kan worden gehouden met individuele verschillen.
Kringen, gymlessen en creatieve vakken lenen zich prima om in de basisgroepen aan te bieden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
145
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven