Basisschool De Vijfmaster

Witte de Withstraat 24a 5463 ET Veghel

  • Dit is waar we voor staan!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • De vijf "masten" aan de voorzijde van onze school symboliseren onze mooie basisschool De VIJFMASTER!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster

In het kort

Toelichting van de school

Skipov basisschool De Vijfmaster in Veghel is een superfijne, kleurrijke school in Veghel-Zuid waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst of  levensovertuiging. Met bijna 200 leerlingen van verschillende achtergronden vormen we de maatschappij in het klein. Waar we goed omgaan met verschillen tussen leerlingen en waar ieder kind zich thuis voelt. Wij vinden het belangrijk om leerlingen positief te benaderen en hen vanaf groep één te leren om op deze manier met elkaar om te gaan. Want begrip voor en acceptatie van elkaar is de basis van een gezonde en veilige leef- en leeromgeving. We zijn in januari 2017 verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw. In deze veilige en fijne omgeving spelen en leren onze kinderen met heel veel plezier.  Wij zeggen: op volle kracht vooruit!

Ellen Vos directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoeten en verbinden
  • Onderzoekend en actief leren
  • Eigenaar van eigen leerproces
  • Vanuit passie goed onderwijs
  • Leren van en met elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool De Vijfmaster hanteert het continurooster. Samen met de ouders is de keuze gemaakt voor dit schoolrooster. Alle tijden zijn gelijk voor groep 1 tot en met 8.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven