Basisschool De Vijfmaster

Witte de Withstraat 24a 5463 ET Veghel

  • Dit is waar we voor staan!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • De vijf "masten" aan de voorzijde van onze school symboliseren onze mooie basisschool De VIJFMASTER!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Vijfmaster is een superleuke basisschool.

De Vijfmaster is een ontmoetingsplek waar alle kinderen zich thuis voelen; voor, tijdens en na schooltijd. Op de Vijfmaster gaat de driehoek kind-ouders-omgeving uit van verbinding, samenwerking en een positieve sfeer. Dat is voor niemand vrijblijvend. Op de Vijfmaster wordt hard gewerkt waarbij we uitgaan van de capaciteiten van het kind en de wederkerigheid tussen leerkracht-leerling. Met enthousiasme werken we aan de motivatie om het maximale eruit te halen. Op de Vijfmaster zit je lekker in je vel. Er is alle aandacht voor lichaam en geest. De Vijfmaster staat voor die gezondheid en dat welbevinden. Op de Vijfmaster ontdek je de wereld om je heen en groeit je verantwoordelijkheidsgevoel voor die wereld.

Wij zeggen: 'Op volle kracht vooruit!'

Ellen Vos directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontmoetingsplek
  • Kind-Ouder-Leerkracht
  • Hard werken
  • Gezondheid
  • Wereld ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool De Vijfmaster hanteert het continurooster. Samen met de ouders is de keuze gemaakt voor dit schoolrooster. Alle tijden zijn gelijk voor groep 1 tot en met 8.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven