Basisschool De Vijfmaster

Witte de Withstraat 24a 5463 ET Veghel

  • Dit is waar we voor staan!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • De vijf "masten" aan de voorzijde van onze school symboliseren onze mooie basisschool De VIJFMASTER!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Skipov werkt met een vervangerspool. De medewerkers van de pool worden bij verzuim van medewerkers ingezet. Indien alle poolers ingezet zijn, doen we een beroep op onze eigen collega's van het team van De Vijfmaster.  Wanneer er geen enkele mogelijkheid is om een medewerker in de groep te laten vervangen, zullen we groepen samenvoegen. De laatste maatregel (waarvan we hopen dat we deze niet hoeven uit te voeren) is het naar huis sturen van kinderen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij werken met homogene groepen bij groep 3 t/m groep 8. Voor de kleutergroepen kiezen wij bewust voor een combinatiegroep. Onze leerkrachten zijn allround en geven les in alle vakken. Met betrekking tot de algehele ontwikkeling van  kinderen is het belangrijk dat de leerkacht de leerling kan observeren in uiteenlopende vakgebieden. Ieder kind mag zijn/haar eigen talenten ontwikkelen en daarbij uniek en zichzelf blijven.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 is onderwijstijd lastig te vangen in termen als lezen, rekenen en taal. Vanuit samen spelen komen tot samen werken en samen leren. Vanuit een onderzoekende en ontdekkende houding wordt de basis gelegd voor voorbereidend lezen, voorbereidend  rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, leren samen spelen en samen werken. We doen absoluut onrecht aan het onderwijs in groep 1 en 2 met deze korte omschrijving. De basis voor een lerende houding wordt namelijk in deze groepen gelegd.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen Skipov (onze organisatie met 13 reguliere basisscholen) is een ruime vertegenwoordiging van diverse specialisten; wij maken daar als school gebruik van indien nodig.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met peuterspeelzaal Het Vijvertje. We gebruiken daarbij Piramide en de Voorleesexpress.

Op de Vijfmaster en bij het Vijvertje werken de kinderen aan dezelfde thema's. De tutor, een peuterspeelzaalleidster die werkt met kleine groepjes kinderen, is afkomstig van de peuterspeelzaal en werkt met de kinderen van groep 1 en 2. Er vindt zeer regelmatig overleg plaats tussen de leerkrachten en de tutor. Daarnaast is er ook veel overleg tussen de speelzaalleidsters en de leerkrachten van groep 1-2. Omdat we het belangrijk vinden dat de overstap voor kinderen van de peuterspeelzaal naar de basisschool soepel verloopt, ondernemen we gedurende het jaar verschillende activiteiten met de kinderen van groep 1 en 2.

Terug naar boven