Basisschool De Vijfmaster

Witte de Withstraat 24a 5463 ET Veghel

  • Dit is waar we voor staan!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • De vijf "masten" aan de voorzijde van onze school symboliseren onze mooie basisschool De VIJFMASTER!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 6,7 en 8 hebben in september 2019 hun mening gegeven over de leef- en leeromgeving van De Vijfmaster. Er is een duidelijk verschil binnen de 3 groepen. Leerkrachten hebben gerichte activiteiten ingezet om te werken aan veiligheid. Veiligheid staat hoog in het vaandel op de Vijfmaster en daarom wordt er hard gewerkt om kinderen het veilige gevoel te geven. We houden tussenmetingen om te kunnen volgen of het proces ook de gewenste effecten heeft. Het gemiddelde cijfer stemt ons zeker tevreden. De focus op veiligheid en veiligheidsbeleving staat centraal in 2020-2021. Het zou erg mooi zijn als we dat ook weer gaan merken in de resultaten van de meting in april 2021.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2019 is een ouderpeiling gehouden, de resultaten vindt u in de PDF.. De respons was heel hoog, ruim 80 % van onze gezinnen heeft de vragenlijst ingevuld. Wij zijn erg trots op de resultaten. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven