Basisschool De Vijfmaster

Witte de Withstraat 24a 5463 ET Veghel

  • Dit is waar we voor staan!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • De vijf "masten" aan de voorzijde van onze school symboliseren onze mooie basisschool De VIJFMASTER!
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster
  • Schoolfoto van Basisschool De Vijfmaster

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben in april 2021 hun mening gegeven over de leer- en leefomgeving van De Vijfmaster. We zijn erg tevreden over hoe kinderen van groep 6-7-8 denken over de school en de omgeving. Daar waar verbetering nodig is, worden de acties opgepakt en uitgezet. Hierbij betrekken we ook de leerlingen van de leerlingenraad. Op deze wijze werken met elkaar aan de meest optimale veilige omgeving voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2021 is een oudertevredenheidsonderzoek gehouden, de resultaten vindt u in de poster. De respons was 37%. In deze vragenlijst is ook de tevredenheid over de thuiswerkperiode meegenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven