CBS School Alex & Max

Pr Willem-Alexanderpark 600 3905 DR Veenendaal

  • Welkom op school Max.
  • Het ruime speelplein waar veel ruimte voor sport, spel en bewegen is.
  • Schoolfoto van CBS School Alex & Max

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam van Alex en Max bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, administratief medewerkster en directie.

Binnen het team zijn goede afspraken gemaakt op het gebied van communicatie, taakverdeling en verantwoordelijkheden.

Als leerkrachten gaan we positief met elkaar om en hebben plezier met elkaar. In openheid en eerlijkheid werken we samen om zo het onderwijs optimaal vorm te geven. We geven elkaar opbouwende feedback. We zijn professioneel en stellen het belang van het kind voorop. We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. We besteden veel aandacht aan een goede relatie met ouders en kinderen.We maken deel uit van een team waarin je ertoe doet! We staan er niet alleen voor. In alles wat we meemaken –zowel privé als professioneel- staan we in verbinding met elkaar en zijn we betrokken op elkaar. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

1. We kijken of een collega kan invallen.

2. We kijken of er een invaller beschikbaar is (via IPPON onderwijsdiensten). Ook nemen we contact op met de afdeling personeelszaken van het CPOV stafbureau. Zij denken met ons mee. 

3. We kijken of we de groep kunnen samenvoegen met een andere groep. Hierbij wordt rekening gehouden met de lesprogramma’s van de andere groepen en met de gesteldheid van de leerkrachten van die groepen. Ook op hen moeten we zuinig zijn!

4. Als dit allemaal niets oplevert, heeft de groep vrij. Mochten ouders geen opvang voor hun kind kunnen regelen, dan kan het kind naar school komen en wordt hij/zij opgevangen in een andere groep.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

School Alex en Max is een lerende organisatie waarbij het team op een professionele manier met elkaar samenwerkt, met als doel het versterken van het onderwijs, leerkrachtvaardigheden en het verbeteren van leerresultaten van leerlingen, door er samen verantwoordelijk voor te zijn.

Het schoolteam van Alex en Max bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, administratief medewerkster, conciërge en directie. Leerkrachten zijn opgeleid tot specialisten op verschillende gebieden. Zo is er expertise in de school op het gebied van contextuele hulpverlening (=samenwerking school, ouders, kind), gedrag, onderwijsontwikkeling, coaching, meer- en hoogbegaafdheid, het jonge kind, rekenen, lezen en ICT. 

Binnen het team zijn goede afspraken gemaakt op het gebied van communicatie, taakverdeling en verantwoordelijkheden. De leerkrachten gaan positief met elkaar om en hebben plezier met elkaar. In openheid en eerlijkheid werken we samen om zo het onderwijs optimaal vorm te geven. We geven elkaar opbouwende feedback. We zijn professioneel en stellen het belang van het kind voorop. We zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. We besteden veel aandacht aan een goede relatie met ouders en kinderen. We maken deel uit van een team waarin je ertoe doet! We staan er niet alleen voor. In alles wat we meemaken –zowel privé als professioneel- staan we in verbinding met elkaar en zijn we betrokken op elkaar. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school werkt aan de hand van een wettelijk voorgeschreven jaaractiviteitenplan,. Hierin worden alle activiteiten vermeld die vallen binnen het wettelijk verplichte uren.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op school Alex & Max wordt gewerkt volgens een horizontaal rooster. Dit houdt in dat in de verschillende units op hetzelfde moment hetzelfde vak wordt gegeven.

Op de ochtend worden de basisvakken rekenen, lezen en taal/spelling aangeboden.

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft een eigen specialist Jonge Kind.

Terug naar boven