Het Erf

Ronde Erf 2 -4 3902 CZ Veenendaal

  • Schoolfoto van Het Erf
  • Elke week worden er lessen sociaal emotionele ontwikkeling gegeven: De kanjertraining. Een kind moet zich veilig voelen dat is de basis!
  • Schoolfoto van Het Erf
  • Schoolfoto van Het Erf
  • Schoolfoto van Het Erf

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Met ingang van april 2017 nemen we op basisschool Het Erf de eindtoets van het bureau ICE af. Dit is de IEP eindtoets.

De kinderen worden vergeleken met een vergelijkbare leerlingpopulatie. De score van de IEP eindtoets wordt gemeten tussen 50 en 100. Het Erf scoort op deze toets 82,2 en dat is boven de ondergrens. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school


De adviezen worden zorgvuldig samengesteld en met u als ouder (s) overlegd en besproken. 

Naar welke middelbare school zijn de leerlingen van Het Erf in 2018 vertrokken?

Voortgezet Onderwijs
Aantal:
CLV (tl/havo/vwo) 16

Ichthus College (tl/havo/vwo) 1

CSV (bbl/kbl/gl/tl) 7

Rembrandt College (tl/havo/vwo) 16

Pantarijn (tl/havo)2

Joy Academie 1


Totaal aantal leerlingen 43


Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven