Het Erf

Ronde Erf 2 -4 3902 CZ Veenendaal

  • Schoolfoto van Het Erf
  • Elke week worden er lessen sociaal emotionele ontwikkeling gegeven: De kanjertraining. Een kind moet zich veilig voelen dat is de basis!
  • Schoolfoto van Het Erf
  • Schoolfoto van Het Erf
  • Schoolfoto van Het Erf

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van afwezig personeel wordt zo adequaat mogelijk geregeld. We gaan op zoek naar een vervanger. Als er geen vervanger beschikbaar is worden de kinderen verdeeld over de andere groepen of kunnen we geen onderwijs bieden en blijven de kinderen thuis.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe geven wij les in groep 1 en 2?
In de kleutergroepen ligt de nadruk op het spelen en spelenderwijs leren. Kleuters leren met hun handen, het hoofd en hun hart.

Op een creatieve manier leert een kind zo zichzelf en de wereld te ontdekken.

We werken met thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters, bijvoorbeeld de herfst, Sinterklaas, de brandweer. Alle activiteiten worden aangepast aan zo’n thema.

Er is veel aandacht voor taal, omdat dit de basis is voor al het andere leren.


Hoe geven wij les in groep 3-8?

Vanaf groep 3 leren kinderen lezen, rekenen, schrijven e.d. Als een leerling in groep 5 zit, komen de zaakvakken erbij (aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis). Vanaf groep 6 wordt er ook huiswerk gegeven.

In alle leerjaren volgen we de ontwikkeling van uw kind nauwgezet. Dit gebeurt door het afnemen van toetsen (op leergebied, maar ook op sociaal gebied). 

We werken met een  basisarrangement, een intensief basisarrangement en een verdiept basisarrangement. Ieder arrangement  sluit zo zoveel mogelijk aan bij het niveau van elke leerling.

Het uitgangspunt van handelen in de groep is het basisarrangement.  De indeling van de kinderen over de verschillende arrangementen wordt in ieder geval 2 keer per jaar geëvalueerd en desgewenst aangepast maar ook een tussentijdse aanpassing is mogelijk.

  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Terug naar boven