Het Erf

Ronde Erf 2 -4 3902 CZ Veenendaal

 • Schoolfoto van Het Erf
 • Elke week worden er lessen sociaal emotionele ontwikkeling gegeven: De kanjertraining. Een kind moet zich veilig voelen dat is de basis!
 • Schoolfoto van Het Erf
 • Schoolfoto van Het Erf
 • Schoolfoto van Het Erf

In het kort

Toelichting van de school

Het Erf is een Christelijke basisschool in Veenendaal en het Christelijk geloof is de basis van ons onderwijs. Het Erf heeft zo'n 320 leerlingen. We willen elk kind een goede basis meegeven voor rekenen, taal, de zaakvakken en de creatieve vakken.

Enkele kernpunten van onze school zijn

 • Handelingsgericht werken, onderwijs op meerdere niveaus
 • We werken met een continurooster
 • Erfkidz in de bovenbouw (met o.a. koken en muziek)
 • Digitale schoolborden in alle groepen
 • We werken met de Kanjertraining (sociaal emotionele ontwikkeling)
 • Voor -en naschoolse opvang in de school

Onze slogan:

Het Erf: Kleurrijk  in vertrouwde handen

Als u nieuwsgierig bent geworden kunt u een afspraak maken met Jaap van Noppen(directeur).
E-mail: info@het-erf.nl 
Tel nr: 0318-514414

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Christelijke school
 • Handelingsgericht werken
 • Kanjerschool
 • Betrokken ouders
 • Continurooster

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Erf is al een aantal jaren qua leerlingenaantal redelijk stabiel. Het leerlingenaantal zit rond de 300
Per 1 januari 2019 start er een instroomgroep voor nieuwe kleuters.

Aantal leerlingen op Het Erf per 01-10-2018: 303 leerlingenWeergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Het Erf werken we sinds 2015-2016 met een continurooster. Tijdens de pauzes wordt er door de leerkrachten toezicht gehouden. 
De opvang na schooltijd en tijdens vakanties wordt verzorgd door Kwink.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven