De Plantage

Zoete Inval 8 3901 SM Veenendaal

Schoolfoto van De Plantage

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van De Plantage: hier groeit talent in het licht van Gods liefde!

Fijn dat u interesse heeft voor onze school. De Plantage laat u zien wat onze resultaten zijn en hoe wij vorm geven aan onze onderwijskwaliteit. Wij staan voor christelijk onderwijs van hoge kwaliteit. Wij zijn er voor ouders/verzorgers van kinderen die heel bewust kiezen voor een school waar verbinding centraal staat en waar kinderen, ouders en leerkrachten samen Jezus willen volgen!

Bent u benieuwd naar meer van onze school? U bent natuurlijk altijd welkom voor een informatief kennismakingsgesprek. Daarnaast kunt u op onze website meer informatie vinden, www.deplantageveenendaal.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geloof
  • Veiligheid
  • Verbondenheid
  • Autonomie
  • Groei en plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat De Plantage bezoekt groeit met zo'n 7-8% per jaar. Tussen 2012 en 2019 daalde het aantal leerlingen. Daaraan liggen enkele redenen ten grondslag. De belangrijkste reden is dat de school (nog) bekend stond als een zogenaamde 'kerkschool'. Van oorsprong was dat dus ook zo, de school bestond uit bijna 100% kinderen die lid waren van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Inmiddels is dat al jaren niet meer zo; dat wordt langzamerhand meer bekend binnen Veenendaal. In het onderwijs wordt de teldatum van 1 februari gehanteerd (zie ook de grafiek). Bij de start van 2023-2024 gaan er ongeveer 160 leerlingen naar De Plantage.

De krimp is sinds 2019 gestopt en een mooie groei is ingezet. Ons voortbestaan is verzekerd, maar we zijn nog steeds een kleinschalige school waar vrijwel iedereen elkaar kent. We maken, met behulp van een helder identiteitsprofiel, een frisse vormgeving en een PR plan van aanpak ook in het schooljaar 2023-2024 weer veel werk van het profileren van de Plantage als een school voor christelijk onderwijs waar ontwikkelings- en talentgericht wordt gewerkt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven