Wereldkidz De Vlieger

De Bongerd 3 3901 KC Veenendaal

Schoolfoto van Wereldkidz De Vlieger

In het kort

Toelichting van de school

Aan alle (toekomstige) ouder(s) / verzorger(s),

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids wordt beschreven welke missie en visie onze school heeft. We leggen uit hoe wij het onderwijs vanuit die visie organiseren en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. Daarnaast vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.

We hopen dat u met plezier deze gids leest en ook onze website en instagrampagina bekijkt voor meer informatie. We geven daarmee een zo compleet mogelijk beeld van onze school. Bent u enthousiast geraakt, maakt u dan vooral een afspraak met de schoolleider voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en rondleiding door de school.

Tot slot wensen wij iedereen een fijn schooljaar toe en een plezierige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Team WereldKidz De Vlieger 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect en diversiteit
  • onderwijs op maat
  • veilig, warm schoolklimaat
  • constructief samenwerken
  • VVE & Schakelvoorziening

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO.

Leerlingen

De naam De Vlieger past goed bij de visie van onze school om kinderen te begeleiden het optimale uit zichzelf te halen door doelgericht,  toekomstgericht en talentgericht te werken. Op school bieden we ruimte voor groei. Ieder kind doet dat op zijn eigen unieke en kleurrijke manier en in eigen tempo, zoals een vlieger. Een vlieger staat voor expressie, veerkracht, beweging, plezier en speelsheid. Dit past bij ons onderwijs dat wij continue ontwikkelen en afstemmen op wat een kind nodig heeft.

Kinderen van onze school komen hoofdzakelijk uit de wijk Engelenburg en zijn een afspiegeling van de Nederlandse multiculturele samenleving. De school wordt ook bezocht door leerlingen uit de wijken van Veenendaal Oost, -West en -Centrum. De afgelopen schooljaren zien we een flinke groei van het leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds 1 januari 2010 is de school gebonden opvang gerealiseerd op de locatie Mozaiek Petenbos. Deze BSO (Kind & Co) heeft een zeer huiselijke sfeer, heeft goede faciliteiten en twee zeer betrokken pedagogisch medewerkers.   

BSO Kind & Co is geopend van maandag tot en met vrijdag na schooltijd tot 18.30 uur en in schoolvakanties.

Kijk hier voor de website van kinderopvang Kind & Co

Ook gaan er leerlingen naar kinderopvang Super.

BSO Super is geopend van maandag tot en met vrijdag na schooltijd tot 18.15 uur en in schoolvakanties.

Kijk hier voor de website van kinderopvang Super

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect voor goed onderwijs binnen WereldKidz. Kinderen die zich fysiek en/of sociaal veilig voelen, ontwikkelen zich beter. Daarmee is veiligheid voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen. Ook medewerkers moeten zich veilig voelen om elke dag weer met plezier en energie goed onderwijs te bieden aan leerlingen, samen met hun collega’s.

Binnen WereldKidz wordt aan de fysieke en sociale veiligheid structureel en planmatig gewerkt. Deze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid. Samenwerking met externe partners zoals het samenwerkingsverband, CJG en GGD is cruciaal. Indien nodig wordt proactief contact gezocht. Ook investeren we tijd om de samenwerking steeds meer op elkaar af te stemmen in het belang van kinderen. 

Om preventief en curatief juist te handelen zijn er protocollen op WereldKidz - en schoolniveau. Het veiligheidsbeleid is daarmee een hulpmiddel om de juiste stappen te zetten. De protocollen zijn op verzoek van ouders/verzorgers in te zien op school. 

Terug naar boven