Openbare Basisschool de Ommewending

Houtduifstraat 24 9644 VL Veendam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Ommewending
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Ommewending
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Ommewending

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Ommewending te Ommelanderwijk (Veendam). De Ommewending is een kleine, gezellige dorpsschool. We hechten veel waarde aan een leuke sfeer. Op school werken we met thema's en vinden we samenwerken erg belangrijk. Op deze pagina vindt u meer informatie over onze school. We wensen u veel leesplezier. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of een rondleiding willen, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Huinink

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Stevige basis
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Thematisch werken
  • Professioneel vakmanschap
  • Ouders en omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2023-2024 starten we met 38 kinderen op onze school. De kinderen komen voornamelijk uit Ommelanderwijk en Zuidwending. Ook komen er enkele leerlingen uit Veendam en Pekela. De kinderen zijn verdeeld over drie groepen. De Mezen (groep 1/2/3) starten met 9 leerlingen. In de loop van het schooljaar zullen in deze groep nieuwe kleuters instromen. Bij de Merels (groep 4/5) bestaat de groep uit 12 kinderen. Bij de Uilen (groep 6/7/8) zitten 17 kinderen in de groep. Bij verschillende vakgebieden wordt groepsdoorbrekend gewerkt en volgen kinderen soms lessen bij een andere groep. Onze kinderen kunnen dat prima.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
41
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven