Openbare Basisschool De Belhamel

Rudolfusdal 60 5551 EG Valkenswaard

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Belhamel

In het kort

Toelichting van de school

OBS De Belhamel is een onderdeel van Integraal Kind Cenrum Dommelen. We bieden kleinschalig onderwijs.  Onze visie verwoorden wij als volgt:

Onderwijs met hoofd, hart en handen

  • Goed presteren door goed in je vel te zitten.
  • Taal, lezen en rekenen en de sociaal emotioneleontwikkeling staan centraal.
  • We bieden veel structuur.

De ruime school

  • Leren, spelen en bewegen: binnen én buiten ineen groene, ruime, eigentijdse, veilige en rijke(leer)omgeving

Groots in kleinschaligheid

  • Elkaar kennen, helpen en respecteren, leren vanverschillen.
  • Openbaar, niet apart maar samen.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Groep 1 t-m 4 is tevens op vrijdagmiddag vrij!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven