obs De Dubbelburg

Valkenhorst 2 2235 BW Valkenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van obs De Dubbelburg

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders / verzorgers,

Hartelijk welkom bij openbare basisschool de Dubbelburg. De Dubbelburg heeft twee vestigingen in Valkenburg: de locatie Valkenhorst en de locatie 't Duyfrak. Op loactie Valkenhorst bieden wij onderwijs aan de groepen 1 t/m 5 en op de locatie t 'Duyfrak aan de groepen 6 t/m 8. De Dubbelburg verzorgt het onderwijs aan ca. 300 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in een jaarklassensysteem, waarbij door differentiatie "Onderwijs op maat", wordt aangeboden.

Ons doel is om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat zij optimaal kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Onze kernwaarden zijn: 

  • Groei
  • Ontmoeting
  • Creativiteit 
  • Eigenaarschap 

Hartelijke groet,
Team OBS de Dubbelburg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Creativiteit
  • Ontmoeting
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
295
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven