obs de Dubbelburg

Valkenhorst 2 2235 BW Valkenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van obs de Dubbelburg

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders / verzorgers,

Hartelijk welkom bij openbare basisschool de Dubbelburg. De Dubbelburg heeft twee vestigingen in Valkenburg: de locatie Valkenhorst en de locatie 't Duyfrak. De Dubbelburg verzorgt het onderwijs aan 310 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in een jaarklassensysteem, waarbij door differentiatie "Onderwijs op maat", wordt aangeboden.

Ons doel is om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat zij optimaal kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Onze kernwaarden zijn: 

  • Groei
  • Ontmoeting
  • Creativiteit 
  • Eigenaarschap 

Hartelijke groet,

Antoinette Hessing

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Creativiteit
  • Ontmoeting
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens van de afgebeelde schooljaren kloppen niet.

Op 1 oktober 2019 had de Dubbelburg 311 leerlingen. 

Op 1 oktober 2020 had de Dubbelburg 315 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
353
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het rooster is na onderzoek door de Medezeggenschapsraad aangepast en is beter passend gemaakt. Aanleiding waren de positieve ervaringen tijdens de aanpassing van het rooster in de eerste lockdown. De prijs van de TSO is daarbij aanzienlijk lager geworden.

Doordat kinderen nu eten met de leerkracht en een korter TSO moment hebben wordt er meer rust in de school ervaren. Daarbij komen de kinderen nu iets eerder naar huis.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zowel ouders als leerlingen kunnen bij de anti-pestcoördinatoren en de vertrouwenspersonen terecht. Mocht u of uw kind pestgedrag van anderen ervaren, dan kunt u om hulp vragen. Zijn er andere zaken die spelen waardoor u of uw kind zich niet veilig voelt meldt het dan bij Mirjam Schouten of Erica Homan. Zij weten binnen en buiten de school de weg naar de juiste hulp.

Terug naar boven