obs de Dubbelburg

Valkenhorst 2 2235 BW Valkenburg (Zuid-Holland)

Schoolfoto van obs de Dubbelburg

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders / verzorgers,

Hartelijk welkom bij openbare basisschool de Dubbelburg. De Dubbelburg heeft twee vestigingen in Valkenburg: de locatie Valkenhorst en de locatie 't Duyfrak. De Dubbelburg verzorgt het onderwijs aan 310 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar in een jaarklassensysteem, waarbij door differentiatie "Onderwijs op maat", wordt aangeboden.

Ons doel is om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat zij optimaal kunnen doorstromen naar een passende vorm van voortgezet onderwijs. Onze kernwaarden zijn: 

  • kwaliteit
  • vertrouwen
  • mogelijkheden
  • plezier

Hartelijke groet,

Henk Lardée

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteit
  • Vertrouwen
  • Mogelijkheden
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De gegevens van het schooljaar 2015-2016 zijn niet juist opgenomen in de grafiek.

Dit geldt ook voor het schooljaar 2019-2020. Op 1 oktober 2019 had de Dubbelburg 311 leerlingen. 

In het schooljaar 2020-2021 had de Dubbelburg op 1 oktober 2020 315 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
267
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zowel ouders als leerlingen kunnen bij de anti-pestcoördinatoren en de vertrouwenspersonen terecht. Mocht u of uw kind pestgedrag van anderen ervaren, dan kunt u om hulp vragen. Zijn er andere zaken die spelen waardoor u of uw kind zich niet veilig voelt meldt het dan bij Mirjam Schouten of Erica Homan. Zij weten binnen en buiten de school de weg naar de juiste hulp.

Terug naar boven